Στρατός Ξηράς

Αγώνας σε κατοικημένο τόπο, ο εφιάλτης κάθε στρατιωτικού διοικητή αλλά και μια αναπόφευκτη πραγματικότητα σήμερα. Μπορεί οι αριστοτεχνικοί ελιγμοί να κατορθώνουν να υπερκεράσουν τους κατοικημένους τόπους αλλά η σύγχρονη εμπειρία αποδεικνύει ότι τελικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εμπλοκή μας σε αιματηρούς αγώνες μέσα σε αυτούς. Ο κυριότερος λόγος...

Φωτογραφίες Ανθυπιλάρχου και Υπιλάρχου που αποτελούν το «ρεζουμέ» του διαγωνισμού. Νιάτα που βράζουν, καρδιές που πάλλονται, αήττητα πληρώματα κι

Οι χειριστές και μηχανικοί, που ξεκίνησαν την εκπαίδευση τους πριν από έξι μήνες έφτασαν στο ορόσημο εκτέλεσης βολών με πραγματικά πυρά, επιβεβαιώνοντας την οργανωμένη προσπάθεια που έχουν καταβάλει τα στελέχη της Αεροπορίας Στρατού, ώστε τα ελικόπτερα να αναλάβουν το συντομότερο τις επιχειρησιακές τους αποστολές.