Στ. Καραβίδας: Να ενεργοποιήσουμε το Δόγμα του Ενιαίου Εθνικού Ψυχισμού

2021-04-06


Να ενεργοποιήσουμε το Δόγμα του Ενιαίου Εθνικού Ψυχισμού. Η Εθνική Φρουρά διατηρεί την ισορροπία δυνάμεων στην Κύπρο.