Με το κλειδί της Ιστορίας - Δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, παρά μόνο Γαλάζια Σημαία

2020-07-01

"Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν" Ιλιάδα Ζ'208

«Να είσαι πάντα πρώτος και ανώτερος από όλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων σου».