Με το κλειδί της Ιστορίας - Δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, παρά μόνο Γαλάζια Σημαία

"Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν" Ιλιάδα Ζ'208

«Να είσαι πάντα πρώτος και ανώτερος από όλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων σου».