Εξοπλιστικό Πρόγραμμα 2020 – 2030. Η ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Μέρος 3ο: Στρατός Ξηράς, Τμήμα ά: Πεζικό


Γράφει ο ειδικός συνεργάτης


              Στο 3ο μέρος της σειράς για το νέο εξοπλιστικό θα ασχοληθούμε με το Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ) πλην Ειδικών Δυνάμεων.

            Στη μετά Ιμίων εποχή έλαβαν χώρα σημαντικά εξοπλιστικά και για το Σ.Ξ. Στην παρούσα φάση, ο Σ.Ξ φαντάζει ως Κλάδος με τις μικρότερες ανάγκες. Κι αυτό όχι γιατί κατά το παρελθόν ελάμβανε επαρκή κονδύλια, αλλά γιατί το βάρος των συγχρόνων επιχειρήσεων ή πιθανών σεναρίων εμπλοκής με την Τουρκία, έχει μετατοπισθεί στον Αεροναυτικό Τομέα.

              Η παρούσα ανάλυση θα ακολουθήσει την κατ' όπλο - σώμα δομή και θα ασχοληθεί ΜΟΝΟ με τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν άμεσα.

  • Πεζικό

                  α. ΤΟΜΑ

                      Ανεξάρτητα από το αν και πότε θα αποκτήσουμε ένα κανονικό ΤΟΜΑ, η Διεύθυνση ΠΖ θα πρέπει να μελετήσει σοβαρά τις διάφορες προτάσεις αναβαθμίσεως των υπαρχόντων ΤΟΜΠ Λεωνίδας. Από το συγκεκριμένο ΤΟΜΠ υπάρχουν 500 μονάδες οι οποίες αν εκσυγχρονισθούν θα λύσουν το πρόβλημα των ΤΘ Σχηματισμών του ΄Δ Σ.Σ. Ουσιαστικά, ο Σχηματισμός που απαιτεί υπερταχυκινησία είναι το Δ Σ.Σ και η ΕΛΔΥΚ.

Πρόταση της ελληνικής EODH, εκσυγχρονισμού των ΛΕΩΝΙΔΑΣ 300 που παρουσιάστηκε στο ΓΕΣ και η ενεστώσα εικόνα των ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Ο πληθυσμός των τουρκικών UAV's και η χρήση τους στη Λιβύη και στο Αρτσάχ, απέδειξαν οτι οποιοδήποτε όχημα δίχως θωράκιση και μέτρα προστασίας, απλά θα περιμένει τη σειρά του για να καταστραφεί.

                     Ως σοβαρό ΤΟΜΑ θεωρείται το όχημα εκείνο το οποίο δύναται να ακολουθήσει τα Leo 2 (ισχυρός κινητήρας), και επιπροσθέτως φέρει ενεργή θωράκιση (υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που στο συγκεκριμένο τομέα κάνουν θαύματα), σύστημα αυτοπροστασίας από ΑΤ βλήματα από την ξηρά και UAV's, αντιναρκική θωράκιση και καθίσματα, θερμικά μέσα σκοπεύσεως και παρατηρήσεως, μέσα επικοινωνίας με δυνατότητα άμυνας στον ηλεκτρονικό πόλεμο και τέλος ένα πυροβόλο το οποίο θα μπορεί να παρέχει πυρά υποστηρίξεως σε αποστάσεις τουλάχιστον 2.000 μ.

                 Σε περίπτωση που τα Μ1117 ASV τελικώς παραληφθούν και δύνανται να ακολουθήσουν τα Leo 2 καλύπτοντας και τις υπόλοιπες ανάγκες που αναφέρθηκαν, δε θα ήταν άσχημη λύση, αρκεί να έλθουν με τα όπλα τους.

                 Σχετικά με το νησιωτικό χώρο, εκεί ο ρόλος των Μ1117 ASV είναι καταλυτικός, διότι ο τροχός είναι προτιμότερος από την ερπύστρια, λόγω του φτωχού και στενού οδικού δικτύου με την ευκινησία να είναι αναγκαία.

                Ένα άλλο όχημα (συμπληρωματικό των ΤΟΜΑ που θα φέρουν τα τμήματα ΠΖ) που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτό που οι ρώσοι ονομάζουν BMPT. Οι Ρώσοι σχεδίασαν ένα τεθωρακισμένο όχημα υποστηρίξεως βασισμένο στο σκάφος του Τ 72 που κατά χιλιάδες έχουν αποσύρει. Ο Ε.Σ διαθέτει περί τα 350 παλαιά Μ60 που ψάχνει να εκποιήσει. Με χαμηλό κόστος οι νέοι ιδιοκτήτες της ΕΑΒ ή της ΕΛΒΟ θα μπορούσαν να σχεδιάσουν ένα ελληνικό ΤΟΜΑ πχ Αλέξανδρος ή Ηφαιστίων, χρησιμοποιώντας τα σκάφη αυτά φέροντα πυροβόλα Μ 60 Vulcan (αυτά των Α7 και F 4 που αναπαύονται στις αποθήκες της Π.Α) μαζί με SPIKE και πολυβομβιδοβόλα . Σε έναν αριθμό 4 ανά ΜΚ Τάγμα / Επιλαρχία θα προσέδιδαν τρομακτική ισχύ πυρός με ελάχιστες ανάγκες σε προσωπικό (3 ανά όχημα).

Το ρωσικό όχημα BMPT 2 και 3. Το συγκεκριμένο όχημα σχεδιάστηκε επί σκάφους αποσυρμένων Τ 72 με σκοπό τη βαριά υποστήριξη του επιχειρήσεων πεζικού. Από πλευράς μας θα μπορούσε  να χρησιμοποιηθούν τα προς εκποίηση σκάφη των Μ60, τα πολυβόλα των Α7 και F4 που βρίσκονται στις αποθήκες της Π.Α, αντιαρματικά SPIKE / KORNET/TOW II ή ΑΑ βλήματα Stinger, συστήματα παρακολούθησης / σκόπευσης - ενεργητικής θωράκισης - επικοινωνιών από ελληνικές εταιρείες. Με 4 τέτοια σκάφη ανα ΜΚ Τάγμα Πεζικού ή Επιλαρχία, η ηγεσία θα προσέδιδε εξαιρετική αυτονομία στους σχηματισμούς αυτούς στο κομμάτι της ΑΤ - ΑΑ προστασίας.

              β. Αντιαρματικά (ΑΤ) όπλα

               Αυτή τη στιγμή στον Σ.Ξ υπηρετούν τα κατευθυνόμενα ΑΤ-14 Kornet-E, Milan ΙΙ, AT-4 Fagot επί οχημάτων ή μη και τα μη κατευθυνόμενα Μ-2 Carl Gustav.

             Δυστυχώς οι Τούρκοι έχουν επιτύχει τεράστια άλματα στο κομμάτι των συστημάτων αυτοπροστασίας του αρματικού τους δυναμικού, καθώς και στην εισαγωγή θωρακισμένων οχημάτων για το Πεζικό τους. Μια πρόσφατη μελέτη της Διεύθυνσης Ιππικού -Τεθωρακισμένων (Δ.ΙΤ) έδειξε πως η επιβιωσιμότητα των τουρκικών αρμάτων έχει βελτιωθεί κατά 280%. Που σημαίνει ότι οι ΑΤ ανάγκες του Ε.Σ κατ' ελάχιστον διπλασιάζονται. Ο ΣΞ θα πρέπει να μελετήσει και να εκσυγχρονίσει το δόγμα αντιαρματικού πολέμου.

                Μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί η ενδεχόμενη εισαγωγή του SPIKE Nlos η οποία από μόνη της εκτινάζει την ΑΤ ικανότητα του ΕΣ κατακόρυφα. Όμως πέρα από αυτή, ο ΕΣ θα πρέπει να κινηθεί σε πολλαπλές κατευθύνσεις όπως:

                        (1). Εισαγωγή όσον το δυνατών μεγαλυτέρου αριθμού SPIKE στο δυναμικό του,

Το σύστημα SPIKE NLOS αποτελεί το κορυφαίο στον κόσμο σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Τα πιο σημαντικά του χαρακτηριστικά είναι οτι ανήκει στα fire & forget βλήματα με βεληνεκές 30+ χλμ και η ευελιξία επι των φορέων που μπορεί να προσαρμοσθεί. Είναι ένα game changer οπλικό σύστημα. Από ανοιχτές πηγές το κόστος του κάθε ενός είναι της τάξεως των 200.000$.

                    (2). Εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων ΑΤ-14 Kornet-E, Milan ΙΙ, AT-4 Fagot προς τη φιλοσοφία του Fire & Forget (ίσως στο επόμενο εξοπλιστικό) όπου είναι δυνατόν, η εξασφάλιση ώστε η αναλογία εκτοξευτών - θερμικών διοπτρών να είναι 1-1(άμεσα) και παράλληλα η έρευνα αγοράς για βελτιωμένα βλήματα (ίσως στο επόμενο εξοπλιστικό).

Η βελτιωμένη έκδοση MILAN ER με βεληνεκές 3.000 μ.

                       (3). Πλήρη αναβάθμιση του ρόλου των Μ-2 Carl Gustav στα χνάρια του Αμερικανικού Στρατού με τη χρήση θερμικών διοπτρών και εξελιγμένων βλημάτων.

Το Carl Gustav, επιχειρεί σε μεγάλους αριθμούς στον Ε.Σ , αλλά είναι απαξιωμένο. Ο Αμερικανικός Στρατός, ένας στρατός χρήστης χιλιάδων Javelin και TOW II, επενδύει πολλά στο συγκεκριμένο όπλο κι αυτό λέει πολλάγια την αξία του. Ο Ε.Σ θα μπορούσε να εισάγει σε χρήση με αυτά τα όπλα θερμικές διόπτρες από ελληνικές εταιρείες, καθώς και εξελιγμένα πυρομαχικά.

                     (4). Η αναβίωση των Ομάδων Κυνηγών Αρμάτων στα Τάγματα Πεζικού με τη χρήση ελαφρών - ταχυκίνητων οχημάτων που δύνανται να κρυφτούν εύκολα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που στο κομμάτι των διοπτρών έχουν παγκόσμια εμβέλεια.

                 γ. Επικοινωνίες

                     Ήρθε η ώρα να ξεκολλήσουμε από τα «ρακαλάκια». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι τόσο σημαντικό όσο η ένταξη του SPIKE. Τα μαθήματα του Μαρτίου στον Έβρο από τις δυνατότητες των τούρκων στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, θεωρούμε πως έχουν προβληματίσει τα Επιτελεία.

                δ. Επιβιωσιμότητα Μαχητή - Ατομική Εξάρτυση

                 Τουλάχιστον στους Σχηματισμούς ά γραμμής (Δ Σ.Σ και ΑΣΔΕΝ) θα πρέπει να χορηγηθούν Plate Carriers και υλικά παραλλαγής και απόκρυψης (δίκτυα με δυνατότητα θερμικής απόκρυψης κλπ).

               ε. Μέσα Σκοπεύσεως και Παρατηρήσεως

                   Μεγάλη κουβέντα έγινε για το Εθνικό Τυφέκιο. Θεωρούμε πως το συγκεκριμένο θέμα θα πάρει χρόνο. Ως τότε, η Δ.ΠΖ θα πρέπει να προχωρήσει στην απόκτηση αριθμού ραγών picatinny και θερμικών διοπτρών για τα G3, απάρτια τα οποία με την αλλαγή του τυφεκίου δε θα πάνε χαμένα, αλλά θα χρησιμοποιηθούν εκεί. Ο άμεσος στόχος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μια θερμική διόπτρα ανά ημιομάδα. Ενώ σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα αυτό.

Η μοναδική επένδυση που θα πρέπει να γίνει στα G3, είναι η τοποθέτηση ράγας picattiny στο πάνω μέρος του κορμού και διάθεση θερμικών ή άλλων σκοπευτικών στα Τάγματα Πεζικού. Τα συγκεκριμένα απάρτια θα μπορούν χρησιμοποιηθούν και στο νέο τυφέκιο.

             στ. Αύξηση Επάνδρωσης

                  Εκτιμούμε ότι προκειμένου να υπάρχει επάνδρωση που εξασφαλίζει την επιχειρησιακή επάρκεια των μονάδων, η θητεία θα πρέπει να ανέβει στους 18 μήνες.

               ζ. Οργάνωση Εδάφους

               Έχουμε την εντύπωση πως μετά τις τελευταίες εικόνες από τις μάχες Αρμενίων και Αζέρων και τη δράση των ισραηλινών και τουρκικών UAV's αναβιώνει η ανάγκη της οργάνωσης του εδάφους ώστε να παρέχει κάλυψη στα ημέτερα τμήματα.

                 Κλείνοντας τις προτάσεις για τη Διεύθυνση Πεζικού, ανακεφαλαιώνοντας τονίζουμε πως αναφερθήκαμε σε προγράμματα που χρίζουν κατεπείγουσας υλοποίησης. Σε επόμενα εξοπλιστικά υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων που θα πρέπει να προγραμματιστούν με αυτά των οχημάτων γενικής χρήσεως, ναρκών νέου τύπου, σύγχρονων κατευθυνομένων βλημάτων όλμων κλπ.

                 Με τις πιο πάνω προτάσεις προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση στην επιβιωσιμότητα αρχικώς των τμημάτων και κατά δεύτερον στη φονικότητα. Το εκτιμώμενο κόστος των σημείων β,γ,δ,ε,στ,ζ, είναι της τάξεως 250.000.000 €. Εκτιμούμε οτι ο εκσυγχρονισμός των Λεωνίδας θα πρέπει να ζυγιστεί με το αν τελικώς παραλάβουμε τα Μ1117. Θεωρούμε ότι ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Λεωνίδας όπως αυτό που περιγράφηκε στο doureios.com είναι της τάξεως των 800.000 - 900.000/ όχημα. Μιλάμε για συνολικό κόστος 400 με 450 εκ €. Σίγουρα όλα αυτά τα χρήματα δε χωρούν στο τρέχον εξοπλιστικό, αλλά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια λύση 250 ΤΟΜΑ σε αυτό και άλλα 250 στο επόμενο. Μην ξεχνάμε όμως ότι είναι εργασίες που θα γίνουν από ελληνικές εταιρείες οπότε το απόλυτο κόστος μειώνεται κατά 20% περίπου.