Αγ.Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς, προστάτιδα της Αστυνομίας Κύπρου

2020-05-05

Χρόνια πολλά στην Αστυνομία Κύπρου. Η προστάτιδά της Αγ.Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς να την σκέπει.