03 Δεκεμβρίου 1912: "Πλέω μεθ' ορμής ακαθέκτου"

2020-12-03