Ευρώπη - Κόσμος

Είναι πασιφανές ότι η Αμερική έχει μία συνέχεια στην εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα με ποιός βρίσκεται στην εξουσία και ειδικότερα στην περιοχή μας που είναι το άμεσο ζητούμενο. Η μέχρι σήμερα πορεία των ΗΠΑ και η στρατηγική της στο παγκόσμιο σύστημα δεν είναι αυτός του πλανητικού ηγεμόνα, αλλά του ηγέτη σε ένα κονσέρτο μεγάλων Δυνάμεων.